خرس چه می خورد؟

۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۳:۱۶:۸

خرس غذای خرس خرس در حال شکار خرس ها چه می خورند

غذای خرس چیست؟

خرس های سیاه بیشتر از علف ها، ‌ریشه ی گیاهان ،‌ انواع توت ها و حشرات تغذیه می کنند. آن ها همچنین ماهی و دیگر پستان داران را نیز می خورند. خرس ها مرده خواری نیز می کنند. خرس ها ممکن است به زباله های انسانی نیز سر بزنند و از غذا های باقی مانده بخورند. خرس هایی که به غذاهای انسانی عادت می کنند اغلب کشته می شوند پس لطفا به خرس ها غذا ندهید!
خرس های گریزلی (گونه ای از خرس های قهوه ای) اغلب از گیاهان ، توت ها ،‌ حشرات ، ماهی ها به خصوص ماهی قزل آلا و گوزن شمالی و آهو تغذیه می کنند.

آیا خرس واقعا عسل می خورد؟

وینی د پو پو در حا عسل خوردن پو عسل کارتون پو عکس پو

بله خرس ها عاشق عسل هستند و به سمت آن جذب می شوند. اما برخلاف پو (Winnie the Pooh) خرس ها چیز های بیشتر علاوه بر عسل می خورند. آن ها زنبور ها و لارو های داخل کندو را نیز می خورند که منبع خوبی برای تامین پروتیین است. خرس قهوه ای و خرس سیاه هردو عسل می خورند.