چرا خرس قهوه ای است؟

اگر خرس ها رنگ های روشنی داشتند آن ها نمی توانستند شکار کنند چون طعمه آن ها را میدید.
از طرفی دیگر می توانست به عنوان هشداری برای سایر حیوانات مانند گرگ ها تلقی شود و آن ها بر سر قلمرو و شکار با هم مبازه کنند.

پس چرا پسر عمو هایشان به رنگ سیاه هستند؟!
به دلیل سازگاری با محیط
این اولین خرس هایی بود که مهاجران اولیه آن ها را دیدند بنابراین اسم آن ها را خرس سیاه گذاشتند.
ملانینی که در موی خرس ها وجود دارد باعث می شود که یک پوشش در جنگل های انبوه به وجود آید و خرس به راحتی مخفی شود.

خزس قهوه ای چرا خرس قهوه ای است بچه خرس

خرس سیاه چرا خرس سیاه است خرس سیاه در جنگل

خرس رنگی چرا خرس قهوه ای است چرا خرس سیاه است

تصور کنید اگر خرس ها رنگی بودند هیچوقت نمی توانستند شکار کنند!

منبع:
https://www.quora.com

خرس چه می خورد؟ ۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۳:۱۶:۸

خرس غذای خرس خرس در حال شکار خرس ها چه می خورند

غذای خرس چیست؟

خرس های سیاه بیشتر از علف ها، ‌ریشه ی گیاهان ،‌ انواع توت ها و حشرات تغذیه می کنند. آن ها همچنین ماهی و دیگر پستان داران را نیز می خورند. خرس ها مرده خواری نیز می کنند. خرس ها ممکن است به زباله های انسانی نیز سر بزنند و از غذا های باقی مانده بخورند. خرس هایی که به غذاهای انسانی عادت می کنند اغلب کشته می شوند پس لطفا به خرس ها غذا ندهید!
خرس های گریزلی (گونه ای از خرس های قهوه ای) اغلب از گیاهان ، توت ها ،‌ حشرات ، ماهی ها به خصوص ماهی قزل آلا و گوزن شمالی و آهو تغذیه می کنند.

آیا خرس واقعا عسل می خورد؟

وینی د پو پو در حا عسل خوردن پو عسل کارتون پو عکس پو

بله خرس ها عاشق عسل هستند و به سمت آن جذب می شوند. اما برخلاف پو (Winnie the Pooh) خرس ها چیز های بیشتر علاوه بر عسل می خورند. آن ها زنبور ها و لارو های داخل کندو را نیز می خورند که منبع خوبی برای تامین پروتیین است. خرس قهوه ای و خرس سیاه هردو عسل می خورند.